اخبار:


اطلاعات جدول زمانبندی به روز شد. از اینجا مشاهده کنید.
1396-01-23
در مرحله اول ثبت نام صرفا ثبت مشخصات هر دو نفر تیم به صورت جداگانه و دریافت شماره ثبت نام و شماره پیگیری کافی میباشد.
1395-11-15
اطلاعات لازم در زمینه کامپایلرها را در این صفحه مطالعه نمایید.
1395-11-15

قوانین ثبت نام:


مراحل ثبت نام:
در صورتی که کاربر جدید هستید میتوانید از قسمت ثبت نام جدید اطلاعات خود را ثبت کنید.